Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Maaien? Gemeente Gennep gaat het anders doen! (11-05-2021)

Tussen 15 mei en 15 juni worden de gemeentelijke bermen gemaaid. Dit jaar gaan we het anders doen: we gaan ecologisch maaibeheer toepassen. Dat betekent: minder maaien, maaisel afvoeren en niet alles tegelijk maaien voor meer variatie.

Gemeentelijke bermen

Deze voorjaarsronde maaien we alleen de ‘zichthoeken’ en de eerste meter langs de fietspaden van de gemeentelijke bermen. De rest blijft voorlopig staan. Hierdoor krijgen planten de kans om te bloeien en vinden insecten meer voedsel en meer schuilmogelijkheid. In het najaar, tussen 15 september en 15 oktober, vindt de tweede maaironde plaats.

Gazons en groenstroken

Een aantal grote gazons die voorheen iedere 10 dagen werden gemaaid en geen recreatieve functie hebben, laten we de komende tijd lekker groeien en bloeien. In plaats van om de 10 dagen, maaien we deze nog maar 3 keer per jaar. Daarnaast kijken we momenteel welke gazons geschikt zijn voor het ‘sinusbeheer’. Bij het sinusbeheer worden er bij het maaien altijd stukken overgeslagen, zodat er veel variatie ontstaat op een klein stukje gazon. Bij de speeltuinen en speelveldjes blijft het oude beheer van kracht.

Waarom ecologisch maaibeheer?

Gemeente Gennep heeft gekozen voor ecologisch maaibeheer, omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot. We hebben het maaibeheer opnieuw aanbesteed en trekken samen op met idverde. Ieder jaar stellen we de plannen voor het maaibeheer bij, op basis van de resultaten van bijvoorbeeld insectentellingen.

Helpt u mee?

Wilt u meer informatie? Kijk op www.gennep.nl/groenergennep. Heeft u vragen of suggesties voor het verder uitrollen van ecologisch maaibeheer of wilt u helpen met bijvoorbeeld een insectentelling? Laat het ons weten via groenergennep@gennep.nl.