Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties gestart (12-01-2021)

Op 4 januari startte het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Veel overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, gebruiken allerlei gegevens. Zo kunnen ze burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst zijn.

Fouten in gegevens

Het kan zijn dat u een fout ontdekt in deze gegevens. Die moet in eerste instantie bij de betreffende organisatie worden gemeld en aangepast. Dat is soms lastig, omdat het niet altijd duidelijk is bij welke organisatie u precies moet zijn om de fout te melden. Soms zijn er bijvoorbeeld meerdere organisaties bij de fout betrokken. Dat maakt het vinden van een oplossing ingewikkeld.

Fouten melden

Ontdekt u een fout in de gegevens van een overheidsorganisatie? Neem dan eerst contact op met de betreffende organisatie. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het MFO via www.rvig.nl/mfo of door te bellen naar (088) 900 10 00. Het MFO helpt dan om de fout(en) te herstellen.

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).