Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Minister kiest voor reguliere dijkversterking bij Lob van Gennep (07-06-2021)

‘Reguliere Dijken’ is in de ontwerp-voorkeursbeslissing opgenomen voor de Lob van Gennep. Dat maakte demissionair minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten. De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 weken ter inzage. Wie dit wenst, kan van 11 juni tot en met 22 juli 2021 een zienswijze naar voren brengen. De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

Met de bekendmaking van de ontwerp-voorkeursbeslissing komt een einde aan een periode van twee jaar intensief onderzoek. Tijdens deze periode zocht én vond het project samen met de omgeving de beste oplossing voor de opgave van de Lob van Gennep, zowel op het gebied van waterveiligheid als op het gebied van landschappelijke kwaliteit.

Rob Peperzak, wethouder in Gennep: “Ik krijg er energie van als ik zie welke ideeën er op dit moment al op tafel liggen. Zoals een mogelijke verplaatsing van de voetbalvelden in Ottersum, waardoor het mogelijk wordt een groene dijk te maken en het natuurlijke Niersdal meer ruimte krijgt. Of een nieuwe wandelroute tussen het Middelaarshuis en het Genneperhuis. Ik twijfel niet aan een mooi en gedragen eindresultaat.”

Na de planuitwerkingsfase start de realisatie. Die zal naar verwachting duren tot 2026. Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl.