Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ondertekening realisatieovereenkomst reconstructie N271 Plasmolen

De N271 tussen Milsbeek en Mook wordt vernieuwd. Burgemeester Willibrord van Beek ondertekende samen met wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar en gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg de realisatieovereenkomsten. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen de Provincie en beide gemeenten.

Reconstructie N271

Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen). Verder worden er maatregelen getroffen om het oversteken voor langzaam verkeer makkelijker te maken.