Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Open brief Limburgse burgemeesters en gouverneur (27-01-2021)

Op 27 januari 2021 hebben de burgemeesters van Limburg zich gezamenlijk in een open brief tot de inwoners van onze provincie gericht. In de brief spreken ze hun afschuw uit over de rellen en vernielingen in de afgelopen dagen. Ze roepen op tot saamhorigheid, solidariteit en elkaar tot steun te zijn.

Burgemeester Hans Teunissen licht toe: “Ondanks de rustige situatie in onze gemeente, zijn we solidair met de Limburgse gemeenten, met name de steden waar het onrustig is. Ik ben trots op onze inwoners dat zij zich goed aan de maatregelen houden. De beperkende maatregelen vragen om een lange adem. De een ervaart dat zwaarder dan de ander. Daarom vraag ik u nogmaals oog te houden voor elkaar. Ben elkaar tot steun, heb aandacht voor elkaar.”