Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadsinformatiebijeenkomst huisvestingsbeleid internationale werknemers (09-03-2021)

Gemeente Gennep is bezig met een huisvestingsbeleid voor internationale werknemers. Op maandag 22 maart is er een digitale raadsinformatiebijeenkomst, waarin wethouder Rob Peperzak toelichting geeft op de concept-huisvestingsvisie.

Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst start om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 21.30 uur. Meld u aan via www.gennep.nl/huisvesting. Hier vindt u ook meer informatie en de concept-huisvestingsvisie.