Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Bouwen, bouwen, bouwen in Gennep (maar voor en door wie?) (14-09-2021)

Als ik in de echte of virtuele raadszaal vergader, waan ik mij soms in een goedkope reclamespot. Elke vergadering gaat het over bouwen, bouwen, bouwen. De wethouder die als een zichzelf op de borst kloppende Bokito meldt dat er meer huizen gebouwd worden dan ooit. Of de collega die beweert dat er dankzij zijn partij over enkele jaren voor iedereen een huis zal zijn in onze gemeente.

We zien dat er in onze gemeente veel te weinig woningen beschikbaar zijn voor starters of voor mensen die een gewone baan hebben. We zijn daarin geen eiland. In heel het land is er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. In Gennep hebben we een jaar geleden een regionale woningbouwvisie vastgesteld. En de gemeenteraad is in afwachting van een uitwerking in een lokale woningbouwvisie. Beloofd was dat dit begin dit jaar aan ons aangeboden zou worden, maar er ligt nu nog niks.

Wat ik teleurstellend vind, is dat onze gemeente met bijna geen woord rept over de huidige mogelijkheden om vergunningvrij mantelzorgwoningen te realiseren. Via onze moties heeft de raad het enkele jaren geleden mogelijk gemaakt om met weinig drempels bij bestaande woningen mantelzorgunits te plaatsen. En daarbij het begrip mantelzorg breed te definiëren. Dat kan ook bij huurwoningen. De woningbouwcorporaties hebben toegezegd hieraan mee te werken. Heeft u hier ooit iets over gelezen?

Hopelijk wordt er in de nog te maken lokale woonvisie lef getoond. Waarom niet bestaande woningen (vrij van leges) splitsen zodat er meer huishoudens terecht kunnen? Waarom niet voor de komende 10 jaar op de Groes woonunits of tiny houses plaatsen waar starters terecht kunnen? Waarom niet coöperaties van inwoners voorrang en prioriteit geven bij planvorming en procedures? Nu zie ik in de Gennepse praktijk dat er vooral woningbouwactiviteiten mogelijk zijn voor goed bemiddelde mensen, beleggers of projectontwikkelaars.

Frank Pubben, D66