Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Denk mee, praat mee, doe mee! (21-09-2021)

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hoor je regelmatig opmerkingen als: ‘Je ziet de politiek maar ééns in de 4 jaar’, ‘Er wordt toch niet geluisterd’ of ‘De politiek staat te ver van de burger’. Maar is dit juist of wordt er geen tijd vrijgemaakt om met de politiek in contact te komen?

Het CDA kiest er bewust voor om communicatieavonden te houden en nodigt daarvoor alle inwoners uit, om zo te horen wat er speelt in onze kerkdorpen. Dit gebeurt door middel van een roulatiesysteem, zodat ieder kerkdorp met regelmaat bezocht wordt en dus iedereen de kans krijgt bij een van deze avonden aanwezig te zijn.

We leggen diverse werkbezoeken af bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen in de gemeente Gennep om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Daarnaast zijn we ook digitaal bereikbaar via onze site www.cdagennep.nl en zijn we actief op Facebook om u te informeren over onze werkzaamheden en standpunten.

Toch lijkt het soms alsof de communicatie richting de inwoners van de gemeente Gennep niet voldoende is. Misschien zit het hem in het feit dat het tegenwoordig lastiger is alle inwoners te bereiken, omdat het aanbod van media zo groot en versnipperd is. Hierdoor kan een boodschap snel  verloren gaan in de massa. Vroeger werd volstaan met alleen een bericht in de Maas- en Niersbode, omdat we wisten dat die door bijna iedereen gelezen werd.

Daarom grijp ik nu de mogelijkheid aan om via deze weg iedereen die interesse, vragen of opmerkingen heeft welkom te heten binnen de gemeentelijke politiek. Denk mee, praat mee, doe mee!

Remco Reinten, CDA