Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten! (18-05-2021)

Aan alle vrouwen in Gennep: in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn belangrijke verkiezingen omdat ze gaan over zaken die je elke dag raken. Een gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente.

In Gennep hebben de politieke partijen een grote invloed op de inrichting en het beleid. Opvallend in Gennep de afgelopen jaren is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Veel vrouwen denken over veel zaken vaak net iets anders dan mannen Het zou voor de Gennepse politiek heel gezond zijn als er -net als in de landelijke politiek- een betere balans is tussen het aantal mannen en vrouwen. Ik heb de afgelopen jaren dit onderwerp vaak benoemd in gesprekken met de ontelbare sterke vrouwen uit onze gemeente en krijg daarop de volgende antwoorden:

1. Ik heb geen tijd.

Politiek is heel leuk. Je kunt je niet voorstellen hoeveel interessante dingen er (moeten) gebeuren in een gemeente. Op elk vlak: duurzaamheid, zorg, wonen, onderwijs, bedrijven etc. Als je je aansluit bij een partij kun je zelf bepalen hoeveel tijd je erin steekt, als raadslid, burgerraadslid of gewoon meedenker.

2. Ik vind het zo’n blabla in de politiek.

Inderdaad en dus ben je hard nodig! Kom erbij!

3. Ik weet er niets van.

Onzin. Iedereen weet wel iets van iets! Misschien woon je al lang in Gennep of kom je juist fris in de gemeente. Misschien heb je vanuit je beroep affiniteit met onderwerpen of heb je vanuit persoonlijke interesse belangstelling. Je weet echt al van veel wat af! Bovendien lees je plannen en kun je je in een onderwerp verdiepen.

Als je graag meer wil weten over politiek of andere zaken kun je mij bellen of mailen (06-38165263 en a.sonnemans@gennep.nl). Want, zoals oud-minister Els Borst zei: politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten!

Anke Sonnemans, D66