Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord (09-02-2021)

Wat mij afgelopen weken erg zeer deed, was de enorme geweldsexplosie bij de coronademonstraties. Beschamend hoe de meute relschoppers als een losgeslagen kudde tekeer ging, niets ontzag en grove schade aanrichtte bij medemensen die juist het hardst door de coronacrisis getroffen waren. De fatsoensnormen en enig respect waren ver zoek.

Maar wat een zegen dat we in een maatschappij leven waar het glas direct weer hersteld wordt, mensen te hulp schieten om de rommel op te ruimen en er spontane crowdfundingsacties gestart worden om gedupeerden schadeloos te stellen.

Fatsoen en respect zijn zaken die je niet van nature hebt, wat een groot deel van de relschoppers waarschijnlijk denkt. Of nog erger, dat eist van anderen. Respect is iets dat je moet verdienen, telkens opnieuw en dat is iets heel anders dan menen recht te hebben op respect van de ander. Goed voorbeeld doet goed volgen en als je in je opvoeding fatsoen en respect voor anderen hebt meegekregen, dan is de kans dat je later ontspoort een stuk kleiner geworden.

Gelukkig leven wij in een land, waarin verreweg de meeste mensen wel in fatsoen opgroeien en dat fatsoen het altijd zal winnen. Gelukkig wonen wij in een gemeente waar rellen zijn uitgebleven en hebben onze mensen in fatsoen kunnen opgroeien. Laat het fatsoen het hier ook altijd winnen!

Jacques van Bergen, CDA