Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord (16-02-2021)

Het is alweer zo’n 9 jaar geleden dat raadsleden in de rubriek ‘De mening van…’ konden schrijven over onderwerpen die hen bezighouden. Nu deze rubriek opnieuw opgestart wordt, ben ik eens gaan teruglezen wat er zoal speelde destijds. De onderwerpen die toen voorbij kwamen zijn nu vaak nog steeds actueel. Ik noem milieu, (arbeids)migratie en woningbouw. Als ik naar dat laatste kijk zakt me de moed soms in de schoenen.

Ik herinner me de feestelijke stemming in 2008, toen de gemeenteraad van Gennep de woningbouwplannen op de Heikant in Gennep-Zuid goedkeurde. 300 woningen waar grote behoefte aan zou zijn. Na 7 jaar voorbereiding en miljoenen aan voorbereidingskosten was er een veel grimmigere raadsvergadering in juli 2015, waarbij het plan werd teruggebracht tot 150 woningen.

Nu, in 2021 moet de eerste woning op de Heikant nog steeds gebouwd worden. En dat terwijl iedereen het er over eens is dat de nood op de woningmarkt hoog is. Starters kunnen geen woning vinden. Doorstromen is daardoor nauwelijks aan de orde. Hoe is dit mogelijk? En toch zien we keer op keer  een trotse wethouder nieuwe woningbouwplannen aankondigen. Plannen zoals de Goorseweg, Herontwikkeling terrein voormalige steenfabriek en de onlangs gepresenteerde plannen rond de Gennepermolen. Stuk voor stuk ambitieuze woningbouwplannen, met vooral duurdere woningen of appartementen. Dit terwijl er in alle kernen van de gemeente Gennep vooral vraag is naar betaalbare woningen en appartementen, zo blijkt uit een in januari gepresenteerd onderzoek.

Ik vraag me dan ook af of we van het debacle op de Heikant als politiek Gennep iets geleerd hebben. Zijn de plannen die nu opgestart worden gebaseerd op de behoefte van onze inwoners of op de behoefte van de projectontwikkelaars?   

Luc Brouwers, PvdA