Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 ter inzage (15-10-2020)

De Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid maken bekend dat het concept-rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 ter inzage ligt. Het rampenbestrijdingsplan beschrijft de aanpak van de Veiligheidsregio’s voor de verschillende hoogwaterscenario’s die zich voor kunnen doen in de Maas.

Inzage

Het concept-rampenbestrijdingsplan ligt sinds vrijdag 9 oktober voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met het coronavirus tijdelijk alleen op afspraak mogelijk

Zienswijze

Tot en met 20 november kunt u een zienswijze inbrengen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord, t.a.v. Oranjekolom, Postbus 11, 5900 AA Venlo. Uw reactie kunt u ook mailen naar oranjekolom@vrln.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.