Registratie levenloos geboren kind

Wie een kind verliest tijdens of kort na de geboorte, heeft te maken met een intens verdriet. Extra moeilijk kan het zijn dat voorheen levenloos geboren kinderen niet in de basisregistratie personen (BRP) konden worden opgenomen. Naar aanleiding van een petitie van ouders heeft eind 2018 de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet BRP. Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om een levenloos geboren kind op te nemen in de BRP.

Elke ouder bepaalt dit individueel. Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl  en op een uittreksel van de BRP. Een verzoek voor opname in het BRP doet u aan de gemeente waar u woont. Binnen vier weken krijgt u hierop een reactie. Om uw kind te kunnen registreren in de BRP is er een akte van geboorte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind nodig. De wetswijziging geldt ook voor kinderen die in het verleden levenloos geboren zijn. Is er in het verleden geen akte opgemaakt, dan kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren. Meer informatie vindt u op de pagina Levenloos geboren kind registreren en op www.rijksoverheid.nl.

Gezien de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp, vragen we u telefonisch een afspraak te maken via het klantcontactcentrum van de gemeente via (0485) 49 41 41. Zo kunnen we uw verzoek zorgvuldig behandelen.