Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Rob Janssen geïnstalleerd als wethouder (07-07-2020)

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli is Rob Janssen benoemd tot wethouder. Daarnaast werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau met een koninklijke onderscheiding. Hij ontving deze onderscheiding als dank voor alle jaren dat hij zich heeft ingezet voor de gemeenschap.

Rob Janssen volgt Peter Lucassen op die onlangs zijn vertrek bekendmaakte. Rob Janssen neemt de portefeuilles sociaal domein en onderwijs van hem over en daarbij het Kind Expertise Centrum en arbeidsmatige dagbesteding.

Rob Janssen woont in Ottersum en is sinds 2014 fractievoorzitter van de socialistische partij in Gennep. Daarvoor was hij in totaal tien jaar Statenlid van de Provincie Limburg. Rob Janssen: “Ik kijk ernaar uit om in dit college van B&W uitvoering te geven aan de ambities uit het collegeprogramma, om onze mooie gemeente nóg leefbaarder, socialer en duurzamer te laten zijn."