Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Succesvolle marktinformatiedag bermbeheer (10-11-2020)

Gemeente Gennep is op zoek naar een nieuwe aannemer om de gemeentelijke wegbermen, gazons en watergangen te beheren. Dit gebeurt volgens de innovatieve aanbestedingsmethodiek Rapid Impact Contracting (RIC). Op de digitale marktinformatiedag op 3 november toonden 8 landelijke en lokale aannemers belangstelling.

De gemeente heeft 3 ambities geformuleerd, mede gebaseerd op de Global Goals:

  1. Herstel ecosystemen en biodiversiteit
  2. Klimaatverandering aanpakken
  3. Veilige en duurzame steden

Duurzame oplossing voor praktische aanpak

De presentatie en uitleg over de ambities werden door de deelnemers gewaardeerd. Bart Sanders, adviseur openbare ruimte: “Het is bijzonder om te zien hoe een groep praktisch ingestelde mensen, net als ik, zo actief deelneemt aan de sessie. Na afloop was voor iedereen duidelijk dat we onze ambities in overleg en in samenwerking met de te selecteren partij willen gaan realiseren, om te komen tot een duurzame invulling van het bermbeheer.”

Nieuw groeiseizoen

Eind januari maakt de gemeente de winnende partij bekend. Daarna gaan we met de opdrachtnemer in gesprek om tot een overeenkomst te komen. Met ingang van het nieuwe groeiseizoen zetten we in op zo effi ciënt mogelijk maaiwerk met biodiversiteitherstel in de wegbermen, gazons en slootkanten.