Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Op dinsdag 16 april was er een ontbijtsessie voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen in gemeente Gennep. De aanwezigen spraken met elkaar over het aantrekkelijk en op kwaliteitsniveau houden van de bedrijventerreinen. Hiertoe stelt de gemeente in samenwerking met de ondernemers en vastgoedeigenaren een concreet actieprogramma op. Wethouder Janine van Hulsteijn lichtte tijdens de bijeenkomst bij Intos de aanpak toe.

Trends

Met een ontbijtje werd aan thematafels van gedachten gewisseld over duurzaamheid, leegstand, arbeidsmarkt en mobiliteit. De inbreng die dat opleverde wordt verwerkt in de bedrijventerreinvisie; voor veilige, kwalitatief sterke en goed bereikbare bedrijventerreinen.

Ideeën

Ondernemers en vastgoedeigenaren die niet bij de ontbijtsessie aanwezig waren, maar hun ideeën voor toekomstbestendige bedrijventerreinen wel met de gemeente willen delen, nodigen we van harte uit contact op te nemen met het Bedrijvenloket+ via telefoonnummer 0485-494235 of per e-mail: bedrijvenloket@gennep.nl.