Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Veilig Thuis in coronatijd (02-02-2021)

Meer mensen nemen contact op met Veilig Thuis in coronatijd. Het zijn vooral mensen die vermoedens hebben van huiselijk geweld in hun omgeving. Zij vragen advies over hoe ze het best kunnen handelen.

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (NML) maakt zich zorgen. De lockdown met de sluiting van de scholen en de avondklok kan problemen in de thuissituatie vergroten. Veilig Thuis wil een toename van geweld en eenzaamheid voorkomen. Als samenleving moeten we dan ook alert zijn op signalen van onveilige thuissituaties.

Wat kunt u doen?

Heeft u het gevoel dat er iets aan de hand is? Praat waar mogelijk met de betrokkenen. Een luisterend oor helpt vaak al.

Vraag ook om advies bij Veilig Thuis NML. Dat is het centrale advies- en meldpunt in de regio, niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. U kunt 24 uur per dag bellen met Veilig Thuis NML via 0800-2000. Ook is er een chatfunctie op www.veiligthuisnml.nl. Hiermee kunt u dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur chatten met medewerkers van Veilig Thuis. Zij helpen u verder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Veilig Thuis NML? Kijk op www.veiligthuisnml.nl of stuur een mail naar info@veiligthuisnml.nl.