Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Versoepeling coronamaatregelen (14-05-2020)

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van deze versoepeling is een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord vastgesteld.

In dit bericht lichten we de belangrijkste versoepelingen toe. Deze gelden vanaf 11 mei 2020.

Contactberoepen op afspraak

Contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten kunnen op afspraak weer aan de slag. Dat mag alleen als zij 1,5 meter afstand tussen klanten/ bezoekers onderling kunnen garanderen. Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Basisscholen open

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs voor azielzoekers en nieuwkomers mogen weer open. In het basisonderwijs gaan kinderen de helft van de tijd naar school. De groepen worden gehalveerd en het uitgangspunt is dat kinderen hele dagen naar school gaan en geen halve dagen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderen van 4 tot 12 jaar, waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen op de dagen dat zij naar school gaan naar de BSO. De dagen worden dus aangepast volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen de kinderen niet naar de BSO.

Kinderopvang 

Kinderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar is weer volledig toegestaan. Gastouders mogen daarnaast ook kinderen vanaf 4 tot 12 jaar weer opvangen. Voor de buitenschoolse opvang geldt dat deze opent in hetzelfde ritme als de basisscholen. Daarnaast blijft de kinderopvang fungeren als noodopvang, indien de beroepskracht-kindratio dit toelaat.

Winkels, bibliotheken, dierenparken, natuurparken en pretparken geopend

Bovengenoemde locaties mogen open als zij 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kunnen garanderen. Eet- en drink gelegenheden op deze locaties mogen alleen geopend zijn voor het afhalen van eten en drinken.

Non-food kramen toegestaan op markten

Er mag ook weer non-food verkocht worden op dag- en weekmarkten. De markt wordt ruim opgezet en bezoekers (uitgezonderd huishoudens) moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Het is niet toegestaan om ter plaatse eten of drinken te nuttigen.

Buiten sporten

Buiten sporten is toegestaan voor alle leeftijden als daarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden. Wedstrijden zijn niet toegestaan en er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals kleedkamers, toiletten/douches en kantines. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden en mogen wel interne oefenwedstrijden in clubverband houden. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Binnen- en buitenzwembaden open

Zwembaden mogen open als de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen moeten gesloten blijven. Zwemgelegenheden in sauna’s mogen nog niet gebruikt worden, omdat sauna’s voorlopig nog gesloten moeten zijn.

Georganiseerde buitenactiviteiten voor jongeren

Scouting-, cultuur-, kunst,- en andere jeugdverenigingen mogen buitenactiviteiten organiseren voor jongeren tot en met 18 jaar. Dat mag alleen als daarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.  

Uitvaarten, huwelijken en religieuze samenkomsten

Er zijn maximaal 30 personen toegestaan bij uitvaarten, huwelijken en religieuze samenkomsten. Dat mag alleen als 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen kan worden gegarandeerd. In het stadhuis in Gennep is vanwege de maatregelen ruimte voor maximaal 20 personen. Het verzoek blijft om erediensten, zoals de reguliere kerkdienst en het vrijdagmiddaggebed, tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden, zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.

Gebieden of locaties sluiten

De voorzitter van de Veiligheidsregio kan bepaalde gebieden en locaties aanwijzen waar niemand zich mag bevinden. Een gebied kan ook een specifieke locatie zijn, zoals een winkel. Ook vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden, zwemgelegenheden en stranden kunnen worden aangewezen als op deze locaties geen 1,5 meter afstand wordt of kan worden gehouden. De voorzitter kan ook een gebied of locatie sluiten om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

Basisregels volgen

Tot slot is het advies om in deze nieuwe fase een paar eenvoudige basisregels te volgen: houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt. Als je benauwd bent of koorts hebt, blijven ook je huisgenoten thuis. Was regelmatig je handen. Alleen als we ons allemaal aan deze regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans. Dan kunnen we de komende tijd steeds meer maatregelen versoepelen.