Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Voorbereidende werkzaamheden tijdelijke sporthal (24-08-2021)

In opdracht van de gemeente starten Bouwbedrijf Koenen en Arie Arts Boomverzorging in de week van 30 augustus met voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke sporthal. Deze komt naast de huidige sporthal op de Picardie te staan, op het grasveld tussen de Niersdijk en het voormalig Maria Goretti schoolgebouw. Op dit moment loopt de procedure voor de omgevingsvergunning.

De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp en toegankelijk maken van de grond. Het terrein wordt gesnoeid en er wordt vergunningsvrij een beperkt aantal bomen gekapt. Zodra de tijdelijke sporthal staat, worden voornamelijk aan de noord- en westzijde nieuwe bomen en struiken geplant. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken en hebben we oog voor de verkeersveiligheid, flora en fauna. 

Volgens planning kunnen de Gennepse sportverenigingen de tijdelijke sporthal in februari 2022 in gebruik nemen.