Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Webinar over aardgasvrij wonen (12-10-2021)

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om in 2050 alle wijken in Nederland van het aardgas af te hebben. Daarvoor werken we samen met buurgemeenten Mook en Middelaar en Bergen aan de 'transitievisie warmte', waarin we beschrijven hoe we dat doel in onze gemeenten kunnen bereiken. Graag gaan we hierover met u in gesprek. Op dinsdag 2 november om 19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.00 uur) organiseren we een webinar over aardgasvrij wonen.

Tijdens het webinar wordt uitgelegd wat de warmtetransitie precies inhoudt en wat u hier de komende jaren van gaat merken. Daarnaast is er de mogelijkheid om in kleinere groepen verder te praten over het thema. Wilt u deelnemen? Meld u aan bij Koen Ligthart via koen.ligthart@sweco.nl. Meer informatie over het webinar vindt u op www.gennep.nl/aardgasvrijwonen.