Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Weet wat er speelt

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterorganisaties WML, Waterschap Limburg en gemeenten nemen al maatregelen om droogte in uw omgeving te voorkomen.

Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarom hebben we ook uw hulp nodig. Samen maken we het verschil. Ga naar de website van Waterklaar en bekijk hoe u een steentje kunt bijdragen om droogte tegen te gaan. Weet wat er speelt!