Werkzaamheden dijkversterking Milsbeek

Om Limburg te beschermen tegen hoogwater worden de dijken versterkt. Zo ook in onze gemeente. De werkzaamheden in Milsbeek zijn vorige week gestart in opdracht van Waterschap Limburg. De aanwezige bomen en het struikgewas binnen het nieuwe dijkprofiel, ter hoogte van de N271 en de Bloemenstraat, worden verwijderd. Ter compensatie hiervan, wordt op de hoek van de N271 en de Bloemenstraat een toeristisch punt ingericht op het terrein van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), waarbij diverse bomen worden herplant.