Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Werkzaamheden Tielebeek en Rozenbroek (20-04-2021)

In januari startte gemeente Gennep en Waterschap Limburg met uitvoeringswerkzaamheden rondom de herinrichting van de Tielebeek in Milsbeek. Daarbij werd ook een waterbuffer aangelegd in natuurgebied De Diepen. Het opnieuw ingerichte gebied is afgezet met poorten. We wijzen u er graag op dat er geen wandelroutes langs de Tielebeek en nabij deze buffer lopen. Het is dus niet de bedoeling dat u hier wandelt.

In de Rozenbroek in Milsbeek zouden in dezelfde periode eigenlijk rioolwerkzaamheden plaatsvinden. Die zijn voorlopig uitgesteld. De grondwaterstand is te hoog. We onderzoeken nu wanneer we de werkzaamheden alsnog uit kunnen voeren.