Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen (26-01-2021)

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) maakt momenteel de WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen voor 2021 op. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. OZB staat voor Onroerendezaakbelasting. BsGW verstuurt de beschikkingen en aanslagen in de tweede helft van februari.

Corona en WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van onroerend goed, zoals woningen, gebouwen of grond. Uit de marktontwikkelingen blijkt dat corona geen invloed heeft op de waarde van woningen. Als corona wel een bepalende invloed heeft op de waarde van vastgoed, in het bijzonder op niet-woningen, houdt BsGW hier rekening mee.

Hogere WOZ-waarde

De huizenprijzen blijven stijgen. Daardoor staat er misschien een hogere WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Dit kan ook het geval zijn als BsGW de objectkenmerken van een pand extra gecontroleerd heeft. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de inhoud en de ligging.

Bezwaar maken

Denkt u dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan niet meteen bezwaar. Neem eerst contact op met BsGW via www.bsgw.nl/contact. De taxateurs geven graag een toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde juist is vastgesteld.