Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft op 23 september 2019 de omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' vastgesteld. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente de omgevingsvisie opgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied. Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, recreatie, monumentenzorg, etc. De omgevingsvisie staat ook online als webversie.

Bekijk de webversie

Ook de bijlagen die bij de omgevingsvisie horen zijn online te vinden. Hierin vindt u onder andere het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

Laat u ook inspireren door het speciale boekje, dat we hebben gemaakt over de omgevingsvisie.

Nu de omgevingsvisie klaar is, begint het eigenlijk pas. We hopen dat de nieuwe visie inwoners, verenigingen, ondernemers en anderen inspireert om zelf met ideeën en plannen te komen om onze gemeente nog mooier te maken. Want samen maken we Gennep!

We deden het samen

De gemeente heeft de Omgevingsvisie niet alleen gemaakt. We hebben de afgelopen anderhalf jaar iedereen die in deze gemeente woont of werkt of zich op een andere manier betrokken voelt uitgenodigd met ons mee te denken. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn met een ooievaarsnest en plattegrond de dorpen en wijken ingetrokken, op zoek naar mensen die hun ideeën wilden delen.

Op deze pagina leest u meer over deze activiteiten. Bekijk hier ook ons filmpje over het opstellen van de Omgevingsvisie:

  • Downloads

    Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de pdf van de omgevingsvisie met bijlagen en het raadsbesluit downloaden.