Omgevingswet en omgevingsvisie

Er is een nieuwe wet in de maak: de Omgevingswet. Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet gaat zorgen voor minder regels en meer overzicht. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van om: ‘Mag het wel?’. De nieuwe wet stimuleert participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente een omgevingsvisie opgesteld. Inmiddels heeft het college van B&W de zogeheten ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 30 mei 2019 ter inzage.
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied. Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, winkels, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, toerisme, recreatie en monumentenzorg. Dat komt allemaal samen in de Omgevingsvisie.

We doen het samen

De gemeente heeft de Omgevingsvisie niet alleen gemaakt. We hebben de afgelopen anderhalf jaar iedereen die in deze gemeente woont of werkt of zich op een andere manier betrokken voelt uitgenodigd met ons mee te denken. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn met een ooievaarsnest en plattegrond de dorpen en wijken ingetrokken, op zoek naar mensen die hun ideeën wilden delen. Op deze pagina leest u meer over deze activiteiten. Bekijk hier ook ons filmpje over het opstellen van de Omgevingsvisie:

 • Terugblik op informatiebijeenkomst van 24 juni

  Ongekend warm was het afgelopen maandag. Maar ondanks dat, namen zo’n 35 personen de moeite om naar de informatiebijeenkomst te komen over de nieuwe omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers en anderen heeft de gemeente anderhalf jaar gewerkt aan deze visie, die gaat over de toekomst van het gemeentelijk grondgebied.

  Lees meer
 • Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage

  Het ontwerp van de Omgevingsvisie ‘Samen maken we Gennep’ ligt van donderdag 30 mei tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. U kunt de stukken zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Het digitale plan vindt u tevens op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Lees meer
 • Betekenis Omgevingsvisie voor rechtspositie inwoners

  Welke gevolgen heeft de nieuwe omgevingsvisie voor de rechtspositie van de inwoners? Daar gaan we hieronder nader op in.

  Lees meer