Omgevingswet en omgevingsvisie

Er is een nieuwe wet in de maak: de Omgevingswet. Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet gaat zorgen voor minder regels en meer overzicht. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van om: ‘Mag het wel?’. De nieuwe wet stimuleert participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente een omgevingsvisie opgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied. Allerlei factoren hebben daar invloed op: natuur, milieu, water, woningen, bedrijven, winkels, veiligheid, gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, toerisme, recreatie en monumentenzorg. Dat komt allemaal samen in de omgevingsvisie. Op 23 september 2019 heeft de raad de omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' vastgesteld. U kunt de visie en het raadsbesluit op deze pagina downloaden.

Nu de omgevingsvisie klaar is, begint het eigenlijk pas. We hopen dat de nieuwe visie inwoners, verenigingen, ondernemers en anderen inspireert om zelf met ideeën en plannen te komen om onze gemeente nog mooier te maken. Want samen maken we Gennep! Laat u inspireren door het speciale boekje, dat we hebben gemaakt over de omgevingsvisie.

We deden het samen

De gemeente heeft de Omgevingsvisie niet alleen gemaakt. We hebben de afgelopen anderhalf jaar iedereen die in deze gemeente woont of werkt of zich op een andere manier betrokken voelt uitgenodigd met ons mee te denken. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn met een ooievaarsnest en plattegrond de dorpen en wijken ingetrokken, op zoek naar mensen die hun ideeën wilden delen. Op deze pagina leest u meer over deze activiteiten. Bekijk hier ook ons filmpje over het opstellen van de Omgevingsvisie:

  • Betekenis Omgevingsvisie voor rechtspositie inwoners

    Welke gevolgen heeft de nieuwe omgevingsvisie voor de rechtspositie van de inwoners? Daar gaan we hieronder nader op in.

    Lees meer
  • Downloads

    Lees meer