Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Avond van de Omgevingsvisie

Op 12 september 2017 is er voor raads-, commissie-, collegeleden en de ambtelijke organisatie de Avond van de Omgevingsvisie georganiseerd. Tijdens deze avond stond de volgende vraag centraal: Hoe willen wij als raad, college en ambtelijke organisatie samen vorm en inhoud geven aan de Omgevingsvisie, in nauwe samenspraak met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties?