Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verdiepingsslag Omgevingsvisie

Op 22 januari 2018 werd tijdens een bijeenkomst een verdiepingsslag gemaakt voor de Omgevingsvisie. Op deze pagina vindt u een sfeerimpressie, presentatie en de 'oogst' die is opgehaald tijdens deze bijeenkomst.

Geslaagde dialoog: "Omgevingsvisie: een stapje verder"

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze gaat over de toekomst van de zogenoemde fysieke leefomgeving. In de visie geven we aan hoe we de sterke punten van onze leefomgeving kunnen behouden en eventueel nog verder kunnen verbeteren.

We maken deze visie echter niet alleen. We doen dit samen met iedereen die in de gemeente Gennep woont, werkt of zich op een andere manier betrokken voelt. Met als resultaat – zo hopen we - een breed gedragen visie voor de gemeente Gennep.

In gesprek over de visie

Op 16 november organiseerden we de Aftrap van de Omgevingsvisie. Ruim 120 belangstellenden gingen met elkaar en de gemeente in gesprek over de kwaliteit en de toekomst van hun woon-, werk- en leefomgeving. Deze drukbezochte bijeenkomst kreeg een vervolg op 22 januari. Tijdens deze avond werden enkele thema’s, die tijdens de Aftrap naar voren kwamen, nader onder de loep genomen. Denk bijvoorbeeld aan ‘cultuurrijk Gennep’ en ‘hoog, droog en veilig Gennep’.

Dat gebeurde door een kleiner gezelschap, bestaande uit dorps- en wijkraden en organisaties met specifieke kennis over de gemeente.