Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Wereldcafé Omgevingsvisie

Op maandag 17 september 2018 organiseerden we voor inwoners, ondernemers, organisaties en leden van de gemeenteraad een Wereldcafé Omgevingsvisie. Zo’n tachtig aanwezigen benutten de kans om te reageren op alle verzamelde informatie van de afgelopen tijd.

Aan thematafels werd levendig gediscussieerd over de identiteit en de kwaliteiten van onze gemeente, maar ook over de belangrijkste opgaven voor de toekomst. In het document Opbrengst Wereldcafé kunt u lezen wat de aanwezigen zoal hebben uitgewisseld over de thema's Identiteit, Hoog droog en veilig Gennep, Cultuurrijk Gennep, Krachtig Gennep en Gennep met elkaar verbonden. Van deze thema's zijn ook kaarten gemaakt.
U kunt hier ook de presentatie bekijken, die tijdens het Wereldcafé is vertoond.

Het vervolg

Met de inbreng van het Wereldcafé gaat de gemeente een concept-omgevingsvisie opstellen. Als deze over enkele maanden klaar is, kan iedereen die dat wil reageren op dit concept.

In de Oplegnotitie hieronder leest u meer over het Wereldcafé.