Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Plannen en projecten

Voorzieningenplannen

Per kern de bestaande en gewenste (maatschappelijke) voorzieningen voor de komende tien jaar. 

Link

Ruimtelijke projecten

Lopende en toekomstige ruimtelijke projecten van/in de gemeente Gennep.

Link

Regiovisie BGMM

Gezamenlijke regiovisie van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

link

Vrijetijdseconomie

Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie Gemeente Gennep

link

Planschade

Schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Link

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Link

Verkeersprojecten

De plannen en (aanstaande) projecten op het gebied van verkeer op een rijtje.

link