Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Plannen en projecten

Voorzieningenplannen

Per kern de bestaande en gewenste (maatschappelijke) voorzieningen voor de komende tien jaar. 

Link

Ruimtelijke projecten

Lopende en toekomstige ruimtelijke projecten van/in de gemeente Gennep.

Link

Vrijetijdseconomie

Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie Gemeente Gennep

link

Planschade

Schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Link

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Link

Verkeersprojecten

De plannen en (aanstaande) projecten op het gebied van verkeer op een rijtje.

link