Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ruimtelijke projecten

 • Uitbreiding haven Heijen (bedrijventerrein Hoogveld)

  Door de uitbreiding van de haven van het bedrijventerrein Hoogveld willen provincie en bedrijfsleven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio. Daarmee verminderen ze het vrachtverkeer op de weg.

  De gemeente moet nog een besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, volgen we een aantal wettelijk vastgelegde stappen. Tijdens deze procedure heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

  Lees meer
 • Kind Expertise Centrum aan de Picardie (Gennep)

  Aan de Martinushof in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

  Lees meer

 • Lob van Gennep

  In het gebied tussen Gennep en Mook, gelegen aan de rivier de Maas en ooit benoemd als 'Lob van Gennep’, gaan overheden samen aan de slag om de waterveiligheid te verbeteren. 

  Lees meer

 • Pottenhoek Gennep

  Op maandag 24 augustus start Gebra Infra met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Pottenhoek in Gennep. Daaronder vallen de Molenstraat, Bleekstraat en Oliestraat. 

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

  Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

  Lees meer

 • Nieuwe invulling gebied rond Gennepermolen

  De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen - waar vroeger de gemeentewerf stond - verder tot ontwikkeling brengen. Dit gebied is enkele jaren geleden al bouwrijp gemaakt. Na het opknappen van de Haspel en de Genneperhuisweg is een eerste idee gerealiseerd. De vlonder, een fraaie wandelpromenade langs de Niers, is opgeleverd. Boven de vlonder, op de gevel van de Gennepermolen, is ook een bijzonder kunstwerk van de Stichting NOX aangebracht. Een informatiebord aan de Niersbrug geeft uitleg over het kunstwerk en de geschiedenis van de Gennepermolen. 

  Lees meer
 • Woningbouw Pagepark

  Op het terrein van de voormalige papierfabriek Page is een groot aantal woningen gebouwd en staat nog woningbouw in de planning.
  Kijk voor meer informatie op: www.vanwijnen.nl en op www.pagepark.nl.

 • De Heikant

  Dichterbij, Parkvisie en de gemeente Gennep gingen in 2008 de samenwerking aan voor het realiseren van een nieuwe woonbuurt in de wijk De Heikant in Gennep-Zuid. De afgelopen jaren is het bouwprogramma voor Dichterbij grotendeels gerealiseerd. Medio 2012 zijn de partijen samen tot inzicht gekomen dat de oude plannen op het gebied van woningbouw niet meer passen in deze tijd. Daarom is een nieuwe visie voor het gebied uitgewerkt.

  Lees meer
 • Bedrijventerrein De Brem

  De Brem aan de A77 in Heijen is het laatste en jongste bedrijvenpark in de Kop van Noord-Limburg. Het terrein nabij de grens met Duitsland heeft een oppervlak van ruim 25 hectare uitgeefbaar gebied. De uitgifte van kavels is sinds mei 2015 in handen van Maessen Bedrijven te Venray.

  Lees meer
Archief