Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Pottenhoek Gennep

Op maandag 24 augustus start Gebra Infra met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Pottenhoek in Gennep. Daaronder vallen de Molenstraat, Bleekstraat en Oliestraat. 

De herinrichting richt zich op de volgende onderdelen, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid:

1. Verbeteren van de uitstraling

In het nieuwe ontwerp voor de Pottenhoek is meer groen toegevoegd en is een plek gereserveerd voor een nog onbekend kunstwerk. Bewoners kunnen zelf ook bijdragen aan meer groen, door enkele tegels bij de gevel te vervangen door bloemen of planten. Veel woningen in de Pottenhoek hebben namelijk geen voortuin. De gemeente biedt hulp bij het weghalen en opslaan van de tegels en deelt één keer per jaar bloemzaden uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik van Pruissen via e.vanpruissen@gennep.nl. 

2. Betere waterhuishouding

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de riolering in de Pottenhoek is verslechterd. Het rioleringssysteem wordt daarom vervangen en tegelijktijdig wordt het regenwater afgekoppeld van het riool. Bij veel woningen en gebouwen is de regenpijp aangesloten op het riool. Hierdoor is de kans groter dat het riool overstroomt. Ook gaat er onnodig schoon water naar de waterzuivering. Afkoppelen van de regenpijp voorkomt wateroverlast, houdt de grondwaterspiegel op pijl en voorkomt verdroging.

3. Parkeeroverlast beperken

Om de parkeeroverlast te beperken, wordt een blauwe zone ingevoerd. Bewoners van de Pottenhoek kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen. De parkeerplekken mogen dan alleen gebruikt worden door bewoners of bezoekers die maximaal 2 uur hun auto parkeren. Hierdoor zijn minder parkeerplaatsen nodig, waardoor meer ruimte voor groen ontstaat. 

Planning en fasering

Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden in vijf fasen uitgevoerd. Hieronder leest u de voorgenomen planning. Afhankelijk van weersomstandigheden en andere factoren kan hiervan worden afgeweken. Onderaan deze pagina vindt u een plattegrond met informatie over de fasering.

  • Fase 1 Zandstraat-Molenstraat (kruising Zuid-Oostwal tot kruising Oliestraat) – 24 augustus t/m 18 september 2020
    Maandag 24 t/m woensdag 26 augustus vinden er werkzaamheden plaats op de kruising Zandstraat – Zuid-Oostwal. De kruising wordt dan geheel afgesloten. Verkeer zal worden omgeleid via het Kerkplein;
  • Fase 2 Molenstraat (kruising Oliestraat tot Zuid-Oostwal) – 7 september t/m 2 oktober 2020;
  • Fase 3 Bleekstraat (kruising Molenstraat tot Zuid-Oostwal) – 2 oktober t/m 23 oktober 2020;
  • Fase 4 Oliestraat – Bleekstraat (Kruising Molenstraat t/m parkeerplaats Bleekstraat) – 5 oktober t/m 6 november 2020;
  • Fase 5 Bleekstraat - Oliestraat ( tot Nieuwstraat) – 19 oktober t/m 20 november 2020.

Bewoners van de Pottenhoek ontvangen een brief met verdere toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden. Bij vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Edo Aerns, werkvoorbereider bij Gebra Infra. Stuur een mail naar e.aerns@gebra-infra.nl of bel naar 026-303 1960.

Inloopavond

Datum   : Dinsdag 18 augustus 2020
Tijdstip  : tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen
Locatie  : Zaal Pica Mare, Picardie 36 te Gennep

Tijdens de inloopavond kunt u met Gebra Infra kennismaken en krijgt u een toelichting op de planning en de fasering. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de bereikbaarheid en de situatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Impressie ontwerp

De onderstaande afbeeldingen geven een impressie van hoe de Pottenhoek eruit komt te zien. Zie de bestektekening voor meer details.

Vanaf de hoek Bleekstraat-Molenstraat


Van bovenaf