Samenstelling college van B&W

Dhr. W. (Willibrord) van Beek

W. van Beek
contactgegevens en taken Dhr. W. (Willibrord) van Beek
FunctieWaarnemend burgemeester
E-mailadresw.vanbeek@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Algemeen bestuurlijke zaken

 • Beleidscoördinatie college en raad
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen
 • Voorlichting, representatie
 • Bestuurlijke samenwerking regionaal, internationaal
 • Euregio, Stedenband
 • Personeel en organisatie
 • Juridische zaken
 • Lokale omroep

Openbare Orde en Veiligheid

 • Brandweer/politie/rampenbestrijding
 • APV
 • Handhaving en vergunningverlening evenementen

Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn

J.A. van Hulsteijn
contactgegevens en taken Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.vanhulsteijn@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Middelen

 • Financiën
 • Gemeentelijke accommodaties
 • Inkoop
 • Bouwgrondexploitatie / grondzaken

Economie/werkgelegenheid

 • Economische ontwikkeling
 • Accountmanagement bedrijvigheid

Vrijetijdseconomie

 • Ontwikkeling en promotie recreatie en toerisme
 • Ontwikkeling wandel/fietsroutenetwerken
 • Uitvoering programma Routeboek
 • Evenementenbeleid

Mobiliteit

 • Verkeer
 • Parkeerbeleid
 • Wegen, straten, pleinen
 • Openbaar vervoer

Frontoffice

 • Dienstverlening
 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Projecten

 • Kernwinkelgebied
 • Haven Heijen
 • Verkeerssituatie Milsbeek
 • Ontwikkeling N271
 • Schaafsebosweg
 • Gebiedsontsluitend snel internet
 • Fietspad Hoofdstraat Heijen
Politieke partijVVD

Dhr. P.J.J. (Peter) Lucassen

P.J.J. Lucassen
contactgegevens en taken Dhr. P.J.J. (Peter) Lucassen
FunctieWethouder
E-mailadresp.lucassen@gennep.nl
Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille

Sociaal Domein

 • Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sociale werkgelegenheid
 • Inkomstenvoorzieningen
 • Bijstand/minimabeleid/armoedebeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Intos
 • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Doelgroepenvervoer
 • Gennep Doet Mee

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Openbaar bibliotheekwerk
 • Volwasseneneducatie

Projecten

 • Kind Expertise Centrum
 • Arbeidsmatige dagbesteding
Politieke partijSP

Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak

R.T.M. Peperzak
contactgegevens en taken Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak
FunctieWethouder
E-mailadresr.peperzak@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingsvisie
 • Bestemmingsplannen
 • Monumenten en Archeologie
 • Water (inclusief Maaswerken)
 • Stedelijk Groen
 • Natuur en Landschap
 • Regionale Uitvoeringsdienst
 • Strategische Regiovisie Maasduinen (recreatie, toerisme)

Kunst en cultuur

 • Cultuurhistorie

Volkshuisvesting

 • Wonen
 • Woonzorgcomplexen

Vergunningen

 • Vergunningverlening
 • Deregulering
 • Handhaving

Sport

 • Breedtesport
 • Topsport
 • Sportaccommodaties

Kernenbeleid

 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Speelruimtebeleid
 • Subsidiebeleid

Milieu

 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Milieubeheer
 • Rioleringen

Ruimtelijke en fysieke projecten

 • Herontwikkeling Genneper Molen
 • Ontwikkeling Koningsven / De Diepen
 • Herontwikkeling Heikant
 • Sporthal
 • Voorzieningenplannen
 • Herinrichting Bloemenstraat
 • Centrumplan Heijen
 • Julianalaan en omgeving
 • Implementatie Omgevingswet
 • Invoering digitaal vergunningenproces
 • Revitalisering Op de Logte
 • Uitstroomvoorziening Rozenbroek
 • Kasteelstraat Heijen
 • Verbouwing gemeentekantoor
Politieke partijCDA