Structuurvisies

Gemeenten maken Structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling. Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, de gewenste omvang van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur en de benodigde voorzieningen.

Een structuurvisie is het document waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente wordt vastgelegd.
Momenteel kent de gemeente Gennep de volgende Structuurvisies:

Archief