Structuurvisie Buitengebied

De gemeenteraad van Gennep heeft op 15 februari 2012 de “Structuurvisie buitengebied gemeente Gennep –Borging Kwaliteitsmenu-“ ongewijzigd vastgesteld.  In de Structuurvisie wordt onder meer aangeven aan welke bedrijfsmatige ontwikkelingen in het buitengebied de gemeente in principe medewerking wil verlenen en welke kwaliteitsbijdrage daartegenover moet staan. Met de kwaliteitsbijdrage zullen projecten worden gefinancierd ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.  De Structuurvisie is ook in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl