Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Subsidieregelingen

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en individuele bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening Gennep. Bovendien zijn er uiteenlopende financierings- en subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de provincie Limburg en het Rijk.

Stimulering Maatschappelijke Participatie

Voor initiatieven die het contact tussen inwoners vergroten en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Gennepse samenleving.

Link

Kunst en Cultuurhistorie

Fonds voor kunst en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte.

Link

Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

Voor het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Link