Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

Waarom doen we dit?

De Zwarteweg in Milsbeek wordt onder meer gebruikt voor zwaar wegverkeer. Dat kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Daarom nemen we aan de Zwarteweg binnen en buiten de bebouwde kom maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. Het college heeft op 21 april 2020 een besluit genomen over het tracé van de toekomstige Verbindingsweg. Dat is de nieuwe weg voor doorgaand (vracht)verkeer tussen de Ringbaan en de N271. Hiermee wordt de Zwarteweg ontlast en kan deze op termijn worden omgevormd tot een 30 km p/u weg. Volgens planning wordt het ontwerpbestemmingsplan voor de Verbindingsweg in het 4e kwartaal van 2020 ter inzage gelegd. Voor meer informatie zie de documenten, waaronder de raadsinformatiebrief, onder aan deze pagina.

Wat gaan we doen?

Zwarteweg buiten de bebouwde kom

 • Markeringen op het wegdek aanbrengen en bebording om verkeer naar het dorp af te remmen naar 50 km p/u.
 • Markeringen op het wegdek aanbrengen en bebording om verkeer het dorp uitgaand af te remmen naar 60 km p/u.
 • Attentie verhogende maatregelen bij  het ‘Verloren Land’, het sportpark en bij de Diepen
 • Verplaatsen van de kom-borden van de buiten- naar de tussenbermen. Dit, om de attentie van de weggebruikers op de komgrens te vergroten.

Videopresentatie

Bekijk hieronder de videopresentatie. Kasper Bruijsten van het projectteam informeert u over de aanpassingen aan de weg én de maatregelen die we nemen op een aantal plekken aan de Zwarteweg. Hierbij gaat het om de komgrens, de sportvelden, Verloren Land en De Diepen.

Reageren op de presentatie

Heeft  u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de presentatie? Neem dan contact op met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl. U kunt ook reageren via onderstaand reactieformulier.

Reactieformulier

Zwarteweg binnen de bebouwde kom

 • Snelheid verlagende maatregelen, snelheid maximaal 50 km p/u.
 • Op termijn (na de geplande realisatie van de Verbindingsweg) omvorming van de Zwarteweg tot woonstraat, maximaal 30 km p/u.

Wat is de planning?

De onderstaande planning is een inschatting wanneer we aan de slag gaan met de verschillende onderdelen. Als er meer tijd nodig is om een onderdeel af te ronden, kan dat leiden tot vertraging van de werkzaamheden.

Februari 2020 | Eerste schetsen

Op 10 februari 2020 zijn de eerste schetsen voor maatregelen op de Zwarteweg gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor aan- en omwonenden. Na een algemene presentatie hebben inwoners aan drie tafels meegedacht over de maatrelen die mogelijk zijn voor het deel binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom:

 • traject Rijksweg – Pastoor Hoefnagelstraat;
 • traject Pastoor Hoefnagelstraat – Potkuilen;
 • traject Potkuilen – Ringbaan;
 • traject buiten de bebouwde kom

Download hier het verslag van de bijeenkomst met de wensen en ideeën van de verschillende tafels. 

Februari – april 2020 | Maatregelen

Op basis van de getoonde schetsen en de aangedragen ideeën en wensen tijdens de informatiebijeenkomst, worden de maatregelen buiten de bebouwde kom verder uitgewerkt. Ook wordt uitgezocht welke maatregelen binnen de bebouwde kom op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De geplande informatiebijeenkomst waarin de maatregelen worden gepresenteerd, kan door de coronacrisis niet doorgaan. In plaats hiervan worden de maatregelen toegelicht door middel van een videopresentatie. Naar verwachting komt de presentatie in de week van 11 mei op deze pagina te staan.

Mei – Juni 2020 | Voorbereiding uitvoering

In deze periode worden de voorbereidingen voor uitvoering getroffen, de voorwaarden voor uitvoering geformuleerd en een aannemer geselecteerd om de maatregelen uit te voeren.

Vanaf juni 2020 | Uitvoering

De uitvoering vindt plaats in de onderstaande volgorde:

 • Zwarteweg buiten bebouwde kom: omvormen van de weg van 80 naar 60 km p/u weg.
 • Zwarteweg binnen bebouwde kom: maatregelen die bijdragen tot het verhogen van de veiligheidd voor fietsers en voetgangers. De maximum snelheid blijft 50 km p/u.
 • Zwarteweg binnen bebouwde kom (na de geplande realisatie van de Verbindingsweg): omvorming tot woonstraat. Maximum snelheid 30 km p/u.
 • Het opstellen van een Voorlopig Ontwerp herinrichting Zwarteweg binnen bebouwde kom. In dit ontwerp wordt ook rekening gehouden met riolering, kabels en leidingen, groen, verlichting en richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit alles noemen we het programma van eisen. Dan is er dus nog gelegenheid tot aanpassingen
   

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen aan de Zwarteweg kunt u contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het e-mailadres gemeente@gennep.nl.