Verkeersprojecten

Hieronder vindt u geplande en lopende (langdurige) verkeers- en vervoersprojecten met betrekking op de gemeente Gennep.

 • Schaafsebosweg en verkeersmaatregelen De Brem

  In opdracht van gemeente Gennep voert Rusch Asfalt BV wegwerkzaamheden uit in de Schaafsebosweg, Nieuw Erf, De Brem, Langeven, Beekweg en Burchtweg in Heijen. Op deze pagina vindt u per locatie een omschrijving van de planning, eventuele hinder en omleidingsroutes.


  Lees meer

 • Reconstructie Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat

  De reconstructie van deze straten is al langere tijd in voorbereiding. Een jaar geleden is de laatste informatieavond hierover geweest. In de tussentijd hebben wij de concepttekeningen voor de reconstructie van deze straten verder uitgewerkt. Deze vindt u onderaan deze webpagina. Tijdens de inloopavond op 17 april 2019 is hierop een inhoudelijke toelichting gegeven en werden vragen beantwoord.

  Lees meer
 • Weverpark

  Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde, de reconstructie van de Weverstraat en de aanleg van een fietspad en een park achter de Weverflat, worden in 2019 uitgevoerd.

  Lees meer

 • Fietstunnel Weverstraat

  Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde en de reconstructie van de Weverstraat worden in 2019 uitgevoerd.

  Lees meer

 • N271 (Provinciale Rijksweg tussen Gennep en Heijen)

  De Provincie Limburg is bezig met de voorbereidingen voor het ombouwen van een aantal aansluitingen tot rotondes en het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/h op de N271 ter hoogte van Gennep. Sinds februari 2016 stonden er op de Provinciale Rijksweg N271 tussen Gennep en Heijen metalen barriers tussen de rijbanen. Deze waren geplaatst naar aanleiding van een ongeval, om het landbouwverkeer te scheiden van het overige verkeer. Er is gezocht naar een veilige oplossing, zodat het landbouwverkeer ook niet door de kernen Gennep en Heijen rijdt. Na zes maanden monitoren van het verkeer is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelen bij deze situatie. Daarom heeft wegbeheerder Provincie Limburg - in nauw overleg met  gemeente Gennep - de barriers vervangen voor zogenaamde 'broodjes', een tijdelijke maatregel tot de definitieve herinrichting, die gepland staat voor 2018.

  Lees meer
Archief