Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Verkeersprojecten

Hieronder vindt u geplande en lopende (langdurige) verkeers- en vervoersprojecten met betrekking op de gemeente Gennep.

 • Verkeerssituatie Willem Boyeweg e.o.

  De verkeerssituatie op de Willem Boyeweg en omgeving is met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Om hier een beter beeld van te krijgen, zijn wij benieuwd naar uw mening. Daarom kon u tot en met 12 juli 2020 een enquête invullen.

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

  Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

  Lees meer
 • Verbindingsweg Milsbeek

  Door de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek. Ook de maatregelen aan de Zwarteweg dragen hieraan bij.

  Lees meer
 • Reconstructie Schuttersplein en Schoolstraat

  Gemeente Gennep bereidt de herinrichting van het Schuttersplein en de Schoolstraat in Milsbeek voor.

  Lees meer
 • Schaafsebosweg en verkeersmaatregelen De Brem

  In opdracht van gemeente Gennep voert Rusch Asfalt BV wegwerkzaamheden uit in de Schaafsebosweg, Nieuw Erf, De Brem, Langeven, Beekweg en Burchtweg in Heijen. Op deze pagina vindt u per locatie een omschrijving van de planning, eventuele hinder en omleidingsroutes.


  Lees meer

 • Reconstructie Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat

  De reconstructie van deze straten is al langere tijd in voorbereiding. Een jaar geleden is de laatste informatieavond hierover geweest. In de tussentijd hebben wij de concepttekeningen voor de reconstructie van deze straten verder uitgewerkt. Deze vindt u onderaan deze webpagina. Tijdens de inloopavond op 17 april 2019 is hierop een inhoudelijke toelichting gegeven en werden vragen beantwoord.

  Lees meer
 • Weverpark

  Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde, de reconstructie van de Weverstraat en de aanleg van een fietspad en een park achter de Weverflat, worden in 2019 uitgevoerd.

  Lees meer

 • Fietstunnel Weverstraat

  Op de rotonde Brabantweg-Weverstraat vinden jaarlijks relatief veel verkeersongevallen plaats. Bij de meeste verkeersongevallen is er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang krijgt van een automobilist. Deze onveilige verkeerssituatie leidt al jaren tot veel klachten en vraagt om een structurele oplossing. De werkzaamheden voor de aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde en de reconstructie van de Weverstraat worden in 2019 uitgevoerd.

  Lees meer

 • N271 (Provinciale Rijksweg tussen Gennep en Heijen)

  Sinds februari 2016 stonden er op de Provinciale Rijksweg N271 tussen Gennep en Heijen metalen barriers tussen de rijbanen. Deze waren geplaatst naar aanleiding van een ongeval, om het landbouwverkeer te scheiden van het overige verkeer. Er is gezocht naar een veilige oplossing, zodat het landbouwverkeer ook niet door de kernen Gennep en Heijen rijdt. Na zes maanden monitoren van het verkeer is gebleken dat veel automobilisten zich onveilig voelden bij deze situatie. Daarom is wegbeheerder Provincie Limburg - in nauw overleg met  gemeente Gennep - op zoek gegaan naar een betere oplossing.

  Lees meer
Archief