Sluit venster x

E-formulieren

Door een technische storing werken de e-formulieren op dit moment niet voor mensen die buiten de gemeente Gennep wonen. We zijn bezig om dit op te lossen. We verzoeken u om het op een later moment nog eens te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gedragscode

Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode. Aan bod komen onderwerpen als onafhankelijkheid, openheid, integriteit, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling, nevenfuncties en declaraties.