Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Inwoners & ondernemers

Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg

Zorg en ondersteuning, jeugd en onderwijs, werk en inkomen, WMO, Team Toegang.

Link

Uittreksels en verklaringen

Verklaring omtrent het gedrag, uittreksel burgerlijke stand of BRP, bewijs van in leven zijn, etc. 

Link

Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning, monumentale panden, rioolaansluiting/verstopping, bestemmingsplannen, Kadaster.

Link

Verkeer, vervoer, veiligheid

Wegwerkzaamheden, parkeren, verkeersbesluiten, openbaar vervoer, veiligheid(sdiensten).

Link

Geboorte, trouwen, overlijden

Aangifte geboorte, erkenning kind, huwelijk/geregistreerd partnerschap, scheiding, aangifte overlijden, etc.

Link

Verhuizen

Verhuizing doorgeven, huisnummer aanvragen/wijzigen, briefadres, Nederlander worden, inburgeren.

Link

Vergunningen

Omgevingsvergunning, evenementvergunning, drank- en horecavergunning, sloopvergunning.

Link

Ondernemen

Bedrijvenloket Gennep, inkoop en aanbesteding, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, etc.

Link

Paspoort, ID, rijbewijs

Paspoort/ID-kaart aanvragen, vermist/gestolen, (verlenging) rijbewijs, reizen met kinderen.

Link

Afval

Afvalkalender, Afval infolijn, milieustation, oud papier et cetera.

Link

Melding doen

Melding woon-/leefomgeving, kapotte straatverlichting, verloren of gevonden voorwerpen, klachten, bezwaren.

Link

Kaarten en cijfers

Hier vindt u feiten en cijfers over de gemeente Gennep. 

Link