Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bedrijventerreinenvisie

De bedrijventerreinen vormen een belangrijk onderdeel van het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente Gennep. Daarom is het belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden.

Er komen veel ontwikkelingen (oftewel de "next economy") op bedrijven(terreinen) af. Denk hierbij aan circulaire economie, robotisering, smart industry en logistics en duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Ondernemers en vastgoedeigenaren moeten de toekomstwaarde van de terreinen en het vastgoed zien te behouden. Hierbij worden ze gesteund door de gemeente. De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen is op orde. Aandachtspunten zijn er voor de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid. Bedrijventerreinen werken samen met de gemeente om te zorgen dat de kwaliteit van de terreinen op orde blijft. Samen zetten ze zich in voor doorontwikkeling.

De bedrijventerreinenvisie is een co-creatie van gemeente Gennep, Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg, Industriƫle Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Parkmanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren.