Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig, b.v. bij (ver)bouwen, slopen.

Link

Starterslening

Met een Starterslening kunt u als starter op de woningmarkt de financiering van uw eerste koopwoning rondkrijgen. 

Link

Monumentale panden

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig.

Link

Resultaten onderzoek woonbehoefte jongeren

De eerste resultaten van het onderzoek naar de woonbehoefte van jongeren.

Link

Bodem en bouwstoffen

Meer informatie over het nationaal en gemeentelijk bodembeleid.

Link

Bouwkavels gemeente Gennep

Meer informatie over gemeentelijke bouwkavels die te koop staan (en woningbouwprojecten).

Link

Bestemmingsplannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen en structuurvisies op postcode/plaats.

Link

Duurzaam Gennep

Info over het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Gennep en duurzame subsidiemogelijkheden voor inwoners en ondernemers.

Link

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Stimuleringsbeleid sloop vrijkomende agrarische bebouwing.

Link

Programmatische Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard.

Link

Riool

Rioolaansluiting aanvragen en informatie over wat te doen bij een rioolverstopping.

link

Kadastrale informatie

Bij het Kadaster kunt u gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken etc. opvragen.

Link

Afwijken van het bestemmingsplan

Heeft u een plan voor ruimtelijke ontwikkeling? We werken volgens het proces ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’.

Link

Asbest verwijderen

Hier vindt u informatie over het verwijderen van asbest.

Link

Woonvisies en prestatieafspraken

Hier vindt u het regionale en lokale woonbeleid en de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen.

link

Welstand(snota)

De welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Link

Woning splitsen

Vergunning aanvragen voor ombouwen woning tot meerdere appartementen.

Link