Centrumvisie

Winkelstraat

Lege etalages: ze maken de winkelstraat er niet gezelliger op. Dat ervaart het winkelend publiek, maar ook de ondernemers die met een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten klanten proberen te trekken. Niet voor niets heeft het college als ambitie het Gennepse winkelhart bruisender te maken. Om dat te bereiken is samenwerking essentieel. Daarom werkt de gemeente samen met ondernemers en vastgoedeigenaren en worden we ondersteund door adviesbureau Seinpost, kennis- en netwerkorganisatie Platform31, een architect en een stedenbouwkundige. Door samen te kijken waar kansen liggen en welke mogelijkheden er zijn, zetten we de transformatie tot een aantrekkelijk, levendig kernwinkelgebied in gang. In de Centrumvisie 2019-2023, die de afgelopen maanden tot stand is gekomen na diverse bijeenkomsten en gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers, worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Op 20 augustus 2019 heeft het college van B&W de Centrumvisie vastgesteld. Op 23 september ligt deze ter goedkeuring voor aan de raad. Na instemming van de raad gaan we van start!

  • Centrumvisie: co-creatie met ondernemers en vastgoedeigenaren

    De Centrumvisie is tot stand gekomen samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Samenwerking met deze partijen is een must, dus zowel bij de totstandkoming van de visie als bij de uitwerking ervan trekken we samen op. Hieronder vertellen twee ondernemers over hun betrokkenheid.