Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Lokale woonvisie gemeente Gennep

Als gemeente willen we zorgdragen voor een gezonde woningmarkt. Hiervoor stemmen we de woningbehoefte af met de toekomstige vraag naar woningen, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. Op deze pagina vindt u de lokale woonvisie en de belangrijkste onderzoeken, die verwerkt zijn in de lokale woonvisie. Tevens vindt u hier de actuele prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion en de beide huurdersverenigingen.

 • Prestatieafspraken

  Op deze pagina vindt u de prestatieafspraken die de gemeente Gennep heeft gemaakt met de woningcorporaties Destion en Mooiland en huurdersverenigingen.

  Lees meer
 • Lokale Woonvisie vastgesteld

  Op maandag 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Gennep de Lokale Woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit 2017 - 2021’ vastgesteld. Tevens is een amendement aangenomen dat aandacht vraagt voor woningbouw in de kleine kernen. Daarnaast is een motie overgenomen die oproept tot het doen van nader onderzoek naar de verruiming van de mogelijkheid voor mantelzorgwoningen. Alle stukken treft u hieronder aan.

  Lees meer
 • Beleidsstukken en onderzoeken

  Op deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsstukken en onderzoeken die vertaald zijn in de lokale woonvisie.

  Lees meer