Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Melding doen

Melding openbare ruimte

Meldingen/klachten over onderhoud wegen/openbaar groen, geluidsoverlast, riolering, afval etc.

Link

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Link

Verloren of gevonden voorwerpen

Meer informatie over aangifte/melding van een verloren of gevonden voorwerp.

Link

Klacht indienen

Ontevreden over het handelen van een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Link