Melding doen

Melding openbare ruimte

Meldingen/klachten over onderhoud wegen/openbaar groen, geluidsoverlast, riolering, afval etc.

Link

Gevonden voorwerpen

Meer informatie over aangifte/melding van een gevonden voorwerp.

Link

Melding straatverlichting

Meld een storing aan de openbare verlichting direct via LiteWeb.

Link

Klacht indienen

Ontevreden over het handelen van een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Link

Verloren voorwerpen

Meer informatie over aangifte/melding van een verloren voorwerp.

Link

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Link