Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Melding openbare ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Denk aan wegen, pleinen, speeltuinen en parken. Is er iets kapot, ligt er ergens rommel, ervaart u overlast of ziet u een gevaarlijke situatie? Geef het ons door. We lossen het probleem zo snel mogelijk op.

Voor een goede afhandeling vragen we u om de melding zo compleet mogelijk in te vullen. Als u uw gegevens achterlaat, kunnen we u op de hoogte houden van de status van uw melding. Ook kunnen we contact met u opnemen als er aanvullende informatie nodig is.

Wilt u een melding doen buiten onze openingstijden, die niet kan wachten tot de volgende werkdag? Bel dan naar het algemene nummer van de gemeente (0485) 49 41 41 en spreek uw melding in. Geef daarbij ook uw naam en telefoonnummer door. De dienstdoende medewerker van de gemeente gaat hier dan direct mee aan de slag. Bel in geval van nood altijd het landelijke alarmnummer 112.

Categorie├źn

Meld hier een omgewaaide boom, overhangende/losse takken of onkruid op verharde paden of in plantsoenen.

De gemeente bestrijdt alleen ongedierte in de openbare ruimte, dat een gevaar kan vormen voor de gezondheid, zoals de eikenprocessierups. Voor ongedierte in en rondom uw eigen huis neemt u zelf contact op met een bestrijdingsbedrijf. 

Meld hier een slecht wegdek, zoals een losliggende stoeptegel, opdrukkende wortels of gaten in de weg.

Meld hier gladheid op openbare wegen door sneeuw of bevriezing. Let op: bij gladheid worden niet alle straten gestrooid. Zo strooit de gemeente niet in woonwijken, maar alleen op vastgestelde strooiroutes.

De eerste prioriteit ligt bij het begaanbaar houden van de hoofdwegen en ontsluitingsroutes. Het is een burgerplicht bij sneeuwval uw eigen stoep schoon te maken. Help elkaar met het vrijmaken van stoepen en parkeerplaatsen.

Meld hier een beschadigd speeltoestel en/of straatmeubilair, zoals verkeersborden, paaltjes, bankjes en prullenbakken.

Een storing of defect aan de openbare verlichting kunt u hier direct via LiteWeb melden.

Meld hier onveilige verkeerssituaties, zoals te hard rijden en/of onduidelijke of onoverzichtelijke verkeerspunten.

Meld hier overlast van geluid, trillingen, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling door bedrijven.

Meld hier overlast van bijvoorbeeld hangjongeren in uw buurt en/of vuurwerk.

Meld hier overlast van honden(poep).

Meld hier een verstopt riool op gemeentelijk terrein. U kunt hier ook een melding maken als het (regen)water in uw straat of buurt niet binnen een normale tijd wegstroomt. Bijvoorbeeld door een verstopte kolk.

Meld hier dumping van grof vuil en/of volle vuilniszakken in de openbare ruimte. Ook dumping van drugsafval - vaak in vaten of jerrycans - kunt u hier melden. Let op: chemisch afval kan zeer brandbaar, bijtend of giftig zijn. Raak daarom niets aan en houd afstand.

Meld hier zwerfafval op straat, in het bos of in het water. U kunt hier ook een volle afvalbak melden.