Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuws

Wilt u als ondernemer op de hoogte blijven van alle actuele informatie over ondernemen in gemeente Gennep? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief die u vervolgens per e-mail ontvangt. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw inschrijving kunt wijzigen.

 • Tozo: financiële steun voor ondernemers snel geregeld

  Met de versoepelingen van de afgelopen weken is het sociale leven langzaam weer op gang gekomen. Het is weer drukker op straat, in de winkels en op de terrassen. Toch zal menigeen de gevolgen van de coronacrisis nog lang voelen; ondernemers vooral financieel. Nadat het kabinet op 18 maart de Tozo-regeling instelde, startte Gennep  als eerste gemeente met bevoorschotting van deze aanvullende uitkering aan ondernemers in financiële problemen.

 • Bedrijventerreinen Gennep zetten in op bereikbaar, aantrekkelijk én duurzaam

  Op 14 april dit jaar stelde de gemeenteraad de bedrijventerreinenvisie vast. Onze bedrijventerreinen vormen een belangrijk onderdeel van het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente Gennep. En daarom is het belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden. De vorige visie uit 2012 sloot niet meer aan op de nieuwe ontwikkelingen sindsdien.

 • Centrumvisie: op weg naar een bruisend kernwinkelgebied

  Nog meer beleving en een nog bruisender kernwinkelgebied. Dat is wat we onze inwoners willen bieden, maar ook de ruim 1 miljoen toeristen die jaarlijks in onze gemeente recreëren. Om dat te bereiken, is goede samenwerking essentieel. Dat gebeurt in werkgroepen die worden bijgestaan door centrummanager Ron Vierboom.

 • Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente

  Wat vindt u van de dienstverlening van gemeente Gennep aan u als ondernemer? Dat willen we graag onderzoeken door weer mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland.

 • Gennep bruist ook deze zomer!

  De zomer is begonnen, al is het anders dan andere zomers. Geen evenementen zoals Summmertime bijvoorbeeld. Toch zetten we met z’n allen ons beste beentje voor om het centrum ook deze zomer te laten bruisen. Er ontstaan mooie nieuwe ideeën, zoals het – tijdelijke – terras van Babbels op de Niersvlonder en de transformatie van brasserie ’t Geveltje naar AARD met een afhaalkeuken.  Kleurrijke lampionnen geven een welkom gevoel en toeristen worden warm onthaald.

 • Centrumvisie

  Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente gewerkt aan de tot standkoming van de centrumvisie. De raad heeft de centrumvisie inmiddels goedgekeurd! De bedrijventerreinenvisie is ook bijna gereed en wordt in het voorjaar voorgelegd aan de raad. Met deze visies gaan we samen aan de slag!

 • Vertel leerlingen over uw beroep!

  Een weloverwogen beroepskeuze is nergens al zo vroeg belangrijk als voor vmbo-leerlingen! Een goede keuze leidt tot toekomstperspectief en focus op de sector of het beroep waar de interesse ligt. Bij het beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage maken jongeren kennis met verschillende bedrijven en beroepen. Zo krijgen zij een beter beeld van diverse beroepen en bouwen ze een netwerk op voor de toekomst.

 • Pilot parkmanagement Gennep van start

  Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Zo ontstaat een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke succesfactor is de publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeente, politie en brandweer. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid via collectieve beveiliging en Keurmerk Veilig Ondernemen, bewegwijzering en voordeel uit collectieve diensten zoals afvalinzameling en -verwerking.

 • Even voorstellen: Ron Vierboom

  Vanaf begin 2020 werkt Ron Vierboom als centrummanager in Gennep. De centrummanager speelt een belangrijke rol in de ambitie naar een bruisend winkelhart, de versterking van het ondernemersklimaat en de promotie en vermarkting van Gennep als bruisende gemeente.