Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuws

Wilt u als ondernemer op de hoogte blijven van alle actuele informatie over ondernemen in gemeente Gennep? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief die u vervolgens per e-mail ontvangt. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw inschrijving kunt wijzigen.

 • Centrumvisie

  Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente gewerkt aan de tot standkoming van de centrumvisie. De raad heeft de centrumvisie inmiddels goedgekeurd! De bedrijventerreinenvisie is ook bijna gereed en wordt in het voorjaar voorgelegd aan de raad. Met deze visies gaan we samen aan de slag!

 • Vertel leerlingen over uw beroep!

  Een weloverwogen beroepskeuze is nergens al zo vroeg belangrijk als voor vmbo-leerlingen! Een goede keuze leidt tot toekomstperspectief en focus op de sector of het beroep waar de interesse ligt. Bij het beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage maken jongeren kennis met verschillende bedrijven en beroepen. Zo krijgen zij een beter beeld van diverse beroepen en bouwen ze een netwerk op voor de toekomst.

 • Pilot parkmanagement Gennep van start

  Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Zo ontstaat een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke succesfactor is de publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeente, politie en brandweer. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid via collectieve beveiliging en Keurmerk Veilig Ondernemen, bewegwijzering en voordeel uit collectieve diensten zoals afvalinzameling en -verwerking.

 • Even voorstellen: Ron Vierboom

  Vanaf begin 2020 werkt Ron Vierboom als centrummanager in Gennep. De centrummanager speelt een belangrijke rol in de ambitie naar een bruisend winkelhart, de versterking van het ondernemersklimaat en de promotie en vermarkting van Gennep als bruisende gemeente.