Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ondersteuning mantelzorgers

Wat is mantelzorg?

Als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, dan bent u mantelzorger.

Link

Team Toegang

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met Team Toegang.

Link

Jonge mantelzorgers

Van alle jongeren in Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger.

Link

Mantelzorglijn

Bent u mantelzorger? Dan kunt u ook de landelijke Mantelzorglijn bellen bij vragen over mantelzorg.

Link

Mantelzorgwoningen in de gemeente Gennep

Met mantelzorgwoningen willen we het mogelijk maken dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven wonen in de eigen leefomgeving.

Link