Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers

De gemeente Gennep kent een bloeiend verenigings- en vrijwilligersleven. Daarnaast zijn er ook veel mantelzorgers actief, mensen die zorgen voor een familielid of naaste. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Er wordt steeds vaker een beroep op hen gedaan om taken in hun omgeving op te pakken. Uiteraard zet de gemeente zich in om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten. Zo wordt ieder jaar op 10 november 'De Dag van de Mantelzorg' georganiseerd. Ook kan een mantelzorger zogenoemde respijtzorg aanvragen bij de gemeente, als de zorgvrager ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

 • Mantelzorgcomplimentenpas

  De gemeente heeft samen met Het Ontzorg Team de mantelzorgcomplimentenpas ontwikkeld.
  Bent u meer dan 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week mantelzorger voor iemand in onze gemeente? Dan kunt u deze pas hier direct gratis aanvragen of via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

  Alle aanvragen worden door ons gebundeld en per kwartaal gedrukt en verspreid. Het kan dus zijn dat u maximaal drie maanden moet wachten op uw pas.

  Lees meer
 • Mantelzorgwoningen in de gemeente Gennep

  De gemeente ondersteunt inwoners met een beperking om zelfredzaam te zijn en mee te blijven doen in de samenleving. Dat geldt ook voor inwoners met chronische, psychische of psychosociale problemen. Met deze ondersteuning willen we het mogelijk maken dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven wonen in de eigen leefomgeving. In sommige gevallen kan een mantelzorgwoning uitkomst bieden.

  Lees meer
 • Aandacht Team Toegang

  Tijdens keukentafelgesprekken met Team Toegang is er nadrukkelijk aandacht voor de positie en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting. Als u behoefte heeft aan informatie of ondersteuning, kunt u als ontvanger van mantelzorg of aanbieder van mantelzorg een afspraak met hen maken.

 • Mantelzorglijn

  Bent u mantelzorger, dan kunt u ook de landelijke Mantelzorglijn bellen bij vragen over mantelzorg: Tel. 0900 2020496 (€ 0,10 p.m.).