Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Eikenprocessierups

 • Wat is het?

  Een eikenprocessierups is een larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal keer vervellen, komen de rupsen in groepjes samen. Ze vormen grote nesten op de stam. ’s Nachts gaan ze 'in processie' op zoek naar voedsel. Als de rupsen drie keer zijn verveld, krijgen ze tot wel 700.000 brandharen. Als mensen of dieren in contact komen met deze haren, kan dat vervelende klachten geven.

   

  Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups:

  1. Wat doet gemeente Gennep om de eikenprocessierups te bestrijden?

  De gemeente bestrijdt de rups op verschillende manieren. Er wordt preventief en curatief bestreden. Hiervoor hebben we een contract met de Nationale Bomenbank, die werkt volgens de laatste inzichten en de Leidraad Bestrijding Eikenprocessierups. Daarnaast zetten we op de langere termijn in op natuurlijke bestrijding.

  2. Wanneer wordt gestart met de bestrijding?

  Vanwege de hoge plaagdruk en de beste resultaten werken we dit jaar vooral met de bacteriepreparaten (XenTari) voor de preventieve spuitronde. Daarvoor moeten de eiken minimaal voor de helft in het blad zitten. Dat betekent dat we vanaf eind april starten met preventief spuiten. De curatieve bestrijding, het wegzuigen van de nesten, gebeurt in juni – juli – augustus.

  3. Op welke locaties wordt de rups bestreden en in welke volgorde?

  Voor het preventief spuiten worden spuitkaarten opgesteld. Hierop is te zien welke (gemeentelijke) eiken preventief behandeld worden. 

  Voor het curatief behandelen, het wegzuigen van de nesten, wordt gewerkt met niveaus. De locaties, waar de eikenprocessierups zich bevindt, worden in een volgorde van drie niveaus bestreden. Het eerste niveau heeft de hoogste prioriteit en krijgt altijd voorrang op andere locaties.

  • Niveau 1: in de directe omgeving van scholen, speeltuinen, de route van de jeugd 4-daagse en de Nijmeegse Vierdaagse. De gemeente bepaalt welke bomen binnen deze locaties vallen;
  • Niveau 2: binnen de bebouwde kom;
  • Niveau 3: fietspaden buiten de bebouwde kom.

  4. Wordt het buitengebied ook meegenomen in de bestrijding?

  Alleen bomen langs fietspaden buiten de bebouwde kom worden meegenomen. Het overige buitengebied wordt niet meegenomen in de bestrijding van de eikenprocessierups. De eiken langs de N271 zijn eigendom van de provincie en worden door de provincie bestreden.

  5. Hoe meld ik een nest van de eikenprocessierups?

  Alle bomen op de interactieve kaart worden gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten door de Nationale Bomenbank. Dit kan echter wat tijd in beslag nemen. U kunt een (aanvullende) melding doen als u het nest nog niet op de curatieve kaart aantreft. Op de interactieve viewer wordt zichtbaar gemaakt waar nesten zijn aangetroffen. Deze locaties worden ‘afgemeld’ op het moment dat de bestrijding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunt u de werkgang ‘live’ volgen.

  6. Hoelang duurt het voordat er bestreden wordt?

  Onze bestrijdingspartner, Nationale Bomenbank, doet wat ze kan, maar vaak is er sprake van een piek. Dan wordt de prioriteit bepaald aan de hand van de urgentieniveaus (zie vraag 3). Het kan dus even duren voordat de bestrijders ter plaatse zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Een gemeld nest wordt ‘afgemeld’ op het moment dat daadwerkelijk bestrijding door de Nationale Bomenbank plaats heeft gevonden.

  7. Is het voldoende om een nest één keer weg te zuigen?

  Na het weghalen van een nest kan er soms een nieuw nest ontstaan. Daarom moeten we soms nog een keer terugkomen.

  8. Hoeveel eikenbomen staan er in de gemeente?

  De eikenprocessierups komt vooral voor op zomereiken, wintereiken, moseiken en Hongaarse eiken. De gemeente Gennep heeft ongeveer 3.000 eiken (vooral laanbomen; eiken in bosverband of op grond van particulieren en andere terreineigenaren niet meegerekend).

  9. De eikenprocessierups zit in mijn tuin. Bestrijden jullie hier ook?

  Nee, wij bestrijden de eikenprocessierups alleen bij gemeentelijke eikenbomen in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom die op de digitale kaart staan. Schakel voor bestrijding van de rups op uw eigen terrein de hulp in van een deskundig bedrijf.

  10. Hoe kan ik mijn tuin aantrekkelijk(er) maken voor natuurlijke vijanden van de rups?

  Door je tuin aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden help je mee om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. Diverse natuurorganisaties geven tips:

  11. Hoe kan ik het contact met brandharen voorkomen? Waar kan ik last van krijgen en hoe moet ik klachten behandelen?

  De GGD geeft een aantal tips om last te voorkomen of te beperken. Meer informatie is te vinden op https://www.rupsen.info/